Тел. +359 888 664 725

Условия за участие (онлайн форма)

Онлайн форма – с попълването на тази форма, вие потвъждавате, че приемате документа “Условия за участие”.

Условия за участие

Радваме се, че можем да работим заедно. Моля прочетете този текст, преди да се съгласите с “Условията за участие” в Медийна академия 2019 (и последвалата дейност: работни срещи, курсове, обучения и др.).

 1. Поверителност
  1. Поверителна Информация (ПИ) при работата по медийните проекти се споделя само и единствено в рамките на СЪБИТИЕТО (и последвалата дейност след него).
  2. Участниците няма право да споделят ПИ, без изричното съгласие на ОРГАНИЗАТОРИТЕ.
  3. Право за публикуване (електронно или печатно) имат само ОРГАНИЗАТОРИТЕ или лица, на които е възложено да рекламират и разпространяват медийната продукция.
  4. Срок: До 3 години след съгласие с “Условията за участие”, всички участниците са длъжни да се съобразяват с условията за поверителност.
 2. Авторски права и права за публикуване
  1. Участниците се съгласяват да работят по медийните проекти и доброволно предоставят пълните (exclusive) права на ОРГАНИЗАТОРИТЕ на СЪБИТИЕТО.
  2. ОРГАНИЗАТОРИТЕ получават пълните права, които са безсрочни, неограничени по форма и територия за разпространение (т.е. важат за целия свят).
  3. ОРГАНИЗАТОРИТЕ си запазват правото да не публикуват части или цели произведения, създадени при работата по медийните проекти.
  4. Кредити – при медийната продукция, която няма комерсиална цел, ОРГАНИЗАТОРИТЕ се задължават да споменат имената на всички участници в творческия процес.
 3. Съдействие при провеждане на СЪБИТИЕТО
  1. Настаняване:
   1. спазване на сроковете за пристигане и настаняване (освен при изрична уговорка с ОРГАНИЗАТОРИТЕ);
   2. спазване на графика за отпътуване в края на СЪБИТИЕТО;
  2. Пълно съдействие при работата по медийните проекти, включително:
   1. активно присъствие и участие;
   2. съобразяване с програмата на СЪБИТИЕТО.
 4. Съгласие за обработка на лични данни
  1. Всички лични данни, които доброволно предоставям при регистрацията си в този сайт, са достъпни само с цел провеждане на СЪБИТИЕТО.
  2. ОРГАНИЗАТОРИТЕ са длъжни да изискат изричното ми съгласие за обработка на лични данни след края на СЪБИТИЕТО, ако това е необходимо.
  3. Задължен съм да се запозная с “Политиката за поверителност” (Privacy Policy), за да съм информиран как се обработват и съхраняват моите лични данни.

ОРГАНИЗАТОР: Hope Media (отдел “Комуникации”, Hope Channel Bulgaria, AWR  Bulgaria).
СЪБИТИЕ: Работна среща “Медийна академия 2019” (ателиета, проекти и лекции).
ПРОЕКТ: Медиен проект – идеен проект и всички форми на медийно съдържание.
ПИ: Поверителна информация: идеи и работни планове, всичко продуцирано при работата на екипите, независимо дали е създадено по време на СЪБИТИЕТО или след това. Медийното съдържание включва: аудио, видео и фотографски материали (във физически или дигитален формат), включително цялото съдържание на сайта на СЪБИТИЕТО.